Studentų mokslinė draugija Veterinarijos akademijoje, kaip ir tuometinio Kauno universiteto Medicinos fakulteto įsteigta SMD, pradėjo savo veiklą 1947 metais.
Pirmieji moksliniai tyrimai pradėti Užkrečiamųjų ligų katedroje. Vėliau steigėsi ir pradėjo veikti atskirų disciplinų būreliai – anatomijos, chirurgijos, mikrobiologijos. Dar vėliau moksliniams darbams populiarinti ir skatinti buvo pradėtos organizuoti mokslinės konferencijos.
Draugijos koncepcija, narių aktyvumas ir veikla laikui bėgant kito. Veiklūs ir iniciatyvūs buvo SMD vadovai –  doc. J. Butkus ir doc. M. Tamašauskas. Jiems vadovaujant buvo surengta bemaž 30 Draugijos konferencijų, tačiau vėliau SMD veikla apmirė.
2002 metais,  dabartinio Prorektoriaus veterinarinei medicinai ir gyvulininkystei Prof. Antano Sederevičiaus, (kuris, beje, studijų laikais taip pat buvo labai aktyvus SMD veiklos dalyvis – už mokslinį darbą, studentų moksliniame konkurse, viso nelaisvojo pasaulio šeštadalio mastu, pelnė pirmąją vietą bei buvo apdovanotas medaliu) iniciatyva SMD veikla buvo atgaivinta, o jai ėmė vadovauti, itin studentų mėgiamas dėstytojas, doc. Černauskas. Nuo tada konferencijose kiekvienais metais dalyvavo vis daugiau studentų, o dar po poros metų įvyko ir pirmoji tarptautinė konferencija.
2015 metais įkurtas Veterinarinės medicinos būrelis tapo visos LSMU studentų mokslinės draugijos struktūros dalimi. Yra ir daugiau pasikeitimų – naująja būrelio moksline vadove tapo prof. habil. dr. Jūratė Šiugždaitė.
Tikimasi, jog šio būrelio steigimas ne tik tęs geriausias Veterinarijos akademijos SMD tradicijas bet kartu bus ir didelių permainų pradžia. Numatoma organizuoti susitikimus su mokslininkais, rengti seminarus bei narių susirinkimus, organizuoti išvykas į kitose įstaigose rengiamus su mokslu susijusius renginius, sudaryti galimybes ugdyti būrelio narių pasirinktos mokslinės krypties teorinius bei praktinius įgūdžius. Būrelio tikslas yra ne tik kurti žinias bet jomis ir dalintis, todėl numatoma didelį dėmesį skirti mokslo populiarinimui.
Studentų mokslinė draugija yra galimybė įsitraukti į mokslo, mąstymo ir atradimų erdvę, todėl siūlome studentams šios progos nepraleisti ir  tapti būrelio nariais.

Būrelio mokslinė vadovė
prof. habil. dr. Jūratė Šiugždaitė

[php snippet=2 param="var1=55"]

 

Nerasta jokių įvykių. Pasinaudokite kitokiu filtru.