Būrelis priklauso Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) studentų mokslinei draugijai ( SMD). Vaikų ligų būrelis vienija pediatrija besidominčius studentus LSMU.

Būrelio tikslas yra skatinti būrelio narių mokslinę, visuomeninę veiklą bei saviraišką. Tai
stengiamės įgyvendinti įvairiais būdais.

Rengiami būrelio susirinkimai, kūrių metu studentai ruošia pranešimus, pristatinėje klinikinius atvejus, susirinkimų metu dalyvaujaVaikų ligų klinikos gydytojai, dėstytojai bei gydytojai-rezidentai.

Praktinius įgūdžius studentai gali tobulinti būdėdami Vaikų ligų klinikoje. Taip pat studentai yra kviečiami dalyvauti kiekvieną mėnesį vysktančiuose Kauno miesto ir Krašto Pediartų Draugijos posėdžiuose, sudaromos sąlygos dalyvauti pediatrų konferencijose.
Klinikos gydytojų padedami studentai integrojami į mokslinę veiklą bei gali gilinti savo žinias dominančioje pediatrijos srityje.

Stengiamės įtraukti studentus į darbą su vaikais. Tradiciškai rengiame Šv. Kalėdų šventę vaikams. Būrelis yra remiamas “Knygų klubo” knygelėmis vaikams, kurios yra išdalinamos septyniems LSMUL KK Vaikų ligų skyriams.

Google grupė
Facebook grupė

Būrelio mokslinė vadovė
Gyd. Valdonė Misevičienė
[php snippet=2 param="var1=42"]
 

Nerasta jokių įvykių. Pasinaudokite kitokiu filtru.