Reabilitacijos būrelis įkurtas 1993-1994 metais, kasmet jis vienija 10-20 narių, besidominčių tylia ir kartais nepastebima medicinos sritimi – Reabilitacija.

Būrelio veikla:

Mėnesiniai susirinkimai, kurių metu pristatome aktualias reabilitacijos temas ar kviečiamės skaityti pranešimus specialistus, kurie dalinasi patirtimi bei naujausiais moksliniais pasiekimais reabilitacijoje.
Bendradarbiaujame su LSMU SMD Neurologijos, Neurochirurgijos, Sporto, Ortopedijos-Traumatologijos būreliais, VU SMD Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos būreliu, KU SMD. Skaitome pranešimus siejančiomis temomis, organizuojame jungtinius susirinkimus bei konferencijas.
Dalinamės informacija apie Reabilitologų konferencijas ir dalyvaujame jose.
Skatiname, organizuojame ir vis entuziatingiau vykdome mokslinę veiklą.
Rengiame išvykas į reabilitacijos bazes: Viršužiglio reabilitacijos ligoninę, V.Tumėnienės vaikų reabilitacijos centrą.
Farmacijos įmonės su mumis nedraugauja, todėl mums labai reikia TAVO buvimo kartu!

Facebook grupė

Būrelio mokslinė vadovė
Gyd. Lina Varžaitytė

[php snippet=2 param="var1=34"]
 

Nerasta jokių įvykių. Pasinaudokite kitokiu filtru.