Turbūt kiekvienas vyresniųjų kursų studentas su nostalgija prisimena anatomijos laikus universitetinių studijų pradžioje. Naktinis sėdėjimas prie knygų, atlasų vartymas, preparatų nagrinėjimas – tai patyrė kiekvienas „fuksas“. Bet ne visiems anatomija buvo sausas terminų kalimas. Kadangi anatomijos žinių įsisavinimas neįmanomas be vaizdinių priemonių, studentams tenka atidžiai tyrinėti Šoro kompleksą, smegenų vingius, išmokti bei ateinantiems metams įsiminti raiščių, kaulų ir raumenų pavadinimus, kurių bendras skaičius yra daugiau nei tūkstantis. Tačiau kai pats bandai paruošti anatominį preparatą, o jei dar esi ir ne vienas – tai studijų procesas tampa malonus darbas draugiškoje aplinkoje. Juk anatomija – visos medicinos mokslų motina. Tapti anatomijos būrelio nariais gali visi studentai, trokštantys paįvairinti mokymosi procesą, geriau įsisavinti anatomijos žinias ir pasiekti geresnių rezultatų. Bet pirmiausia vertėtų susipažinti su disciplina, kuriai teks paaukoti dalį savo studentiško laiko. SMD anatomijos būrelis – iniciatyvių studentų grupė, besidominti aktyvia moksline veikla. Kiekvienas norintis gali prisidėti prie būrelio veiklos, pagilinti teorines žinias bei įgyti praktinių įgūdžių, pasitaręs su dėstytoju ar būrelio aktyvo nariu dėl būsimos veiklos krypties gauna papildamos literatūros, patarimų ir gali pradėti darbą. Jeigu studentas ir neturi konkrečių idėjų, kokį anatominį preparatą jis galėtų paruošti, tai šiuo atveju įmanoma gauti pasiūlymą iš dėstytojo arba iš būrelio aktyvo narių. Dažniausiai studentai dirba keliese: taip lengviau pasiekti tikslą, priimti bendrą teisingą sprendimą preparuojant ir, žinoma, linksmiau praleisti laiką. Darbas būrelyje – savarankiškas, čia nebėra mokytojų, kurie nuolat spaudžia ir tempia už apykaklės, kaip būdavo mokykloje. Studentai turi pilna teisę perduoti savo neužbaigtą kūrinį kitiems, trokštantiems gilinti žinias anatomijos srityje. Vis dėlto nereikėtų pamiršti, kad kruopščiai paruoštas preparatas bei jo pristatymas surinktai anatomijos dėstytojų komisijai, gali lemti iki 0,75 balo prie I kurso anatomijos egzamino galutinio pažymio. Kiekvienais mokslo metais į anatomijos būrelį priimami nauji nariai (dauguma iš jų yra pirmakursiai). Dabar būrelio sudėtyje yra daugiau nei šimtas narių ir jų skaičius auga. Įvadinio susirinkimo metu jaunieji anatomai supažindinami su būrelio veikla, nuostatomis, gauna patarimus iš anatomijos būrelio aktyvo narių. SMD anatomijos būrelio susirinkimai vyksta, kai tik turime naujų idėjų ar neperskaitytų įdomių pranešimų. Svarbiausia suprasti, kad anatomijos preparato kūrimas yra visiems prieinamas, o jei ruošiant ir atsiranda kliūtys – jos lengvai įveikiamos su dėstytojų ar būrelio aktyvo narių pagalba. Studentai gana aktyviai imasi darbo ir jo eigoje dar labiau susidomi pradėta veikla, kurios rezultatas – prozektoriumo ir anatomijos muziejaus kolekcijos papildymas. KMU SMD anatomijos būrelio istorijos fragmentai Nuo pat Anatomijos katedros įkūrimo pradžios šalia mokomuosius preparatus ruošiančių dėstytojų ir pagalbinio personalo visada buvo būreliu besidominčių, aktyvių, darbščių, mėgstančių kruopštų individualų darbą studentų. Geriausiais darbais yra nuolat papildoma muziejaus ir prozektoriumo ekspozicija. Anatomijos būrelio darbo ypatybės ir mokslinių darbų paruošimo būdai: Buvo ruošiami ir skaitomi moksliniai teoriniai referatai (pasirinkta moksline tema). Mokomųjų preparatų ruoša, stebėjimų paliginimas su literatūros duomenimis, išvados, preparatų pateikimas katedrai. Darbai kartu su katedros dėstytojais, atliekančiais mokslinius tyrimus (atskirų užduočių mokslinėje tematikoje vykdymas, išvados). Sovietmečio laikais vos ne įsakmiai dėstytojai privalėjo vadovauti studentų SMD darbams (ir galimai daugiau!). Būrelio istorija… Visada katedroje buvo propaguojami darbų SMD galimybės. Pabrėžiama, kad labiausiai kviečiami gerai besimokantys (anatomijos disciplinos) studentai. Darbai buvo vertinami, rengiamos geriausių darbų atrankos, skelbiami prizininkai. Į būrelio narių veiklą buvo atsižvelgiama ir anatomijos egzamino metu (aukštesnis balas, o t.t. laikotarpiu geriems studentams – lengvesnė egzamino forma). Visais periodais, pateikiant katedros bendrą darbo apžvalgą, ataskaitas, buvo nepamirštami ir studentų darbai, būrelio veikla. Dauguma dabartinių KMU dėstytojų praeityje buvo aktyvūs SMD būrelio nariai. 1990-1995m. SMD formaliai neveikė, bet anatomijos katedroje būrelio veikla nenutrūko ir tada KMU SMD anatomijos būrelis palaikė ryšius su Vilniaus universiteto medicinos fakulteto anatomijos būreliu, Kauno miesto aukštųjų mokyklų, Rygos, Minsko, Lvovo aukštųjų medicinos mokyklų būreliais, studentai vyko į konfrencijas, skaitė pranešimus. Atskirais laikmečiais dominavo šios SMD darbo kryptys: osteologinės kolekcijos sudarymas; praskaidrinti preparatai; vidaus organų, kraujagyslių ir nervų, bei viso kūno sausų preparatų ruoša; galvos ir nugaros smegenų anatominės ypatybės; retesnių apsigimimų anatominės ypatybės; retesnių apsigimimų, variacijų ir palyginamosios anatomijos preparatų ekspozicija; įvairių, būtinų studijoms modelių ruoša. Per pastaruosius 10 metų mažėjant gaunamos lavoninės mokomosios medžiagos vis daugiau studentai ruošia ilgalaikio naudojimo demonstracinius preparatus (galvos smegenų ir jų dangalų, gerklų kremzlių, širdies sienos, vožtuvų preparatai ir kt.). Pastaraisiais metais įsimintinus darbus atliko šie studentai: A.Gaurilčikas – širdies preparatas; J.Masiulis su kolegomis –galvos smegenų preparatas; D.Butkutė, S.Bankauskas, G.Omerca – žmogaus išorinės, vidinės ir vidurinės ausies struktūrinės ypatybės; I.Tvaronavičiūtė, J.Urbonaitė, E.Zacharevskij – žmogaus galvos smegenų kamieno makroanatominis vaizdas; S. Rutkauskas su kolegomis – kepenų makroanatomija, kepenų segmentai. S.Kiaunytė, D.Bendinskaitė, G.Šlekytė – bronchų medis. T.Kaminskas – kepenų preparatas. Anatomijos būrelio veikla neapsiriboja vien preparavimu ir susirinkimais. Kiekvienais mokslo metais būrelio nariai aktyviai dalyvauja visuomeninėje mokslinėje veikloje. Nors tai yra tik pirmieji žingsniai į aisbergo viršūnę, bet pasiekti rezultatai įš tikrųjų verti dėmesio ir stiprina motyvaciją toliau gilinti žinias medicinos moksluose. Puslapį paruošė: Doc. V.Gedrimas Ernest Zacharevskij Andrius Burmistrovas Saulė Kiaunytė

Facebook grupė

Būrelio mokslinis vadovas
Doc. Vytautas Gedrimas

[php snippet=2 param="var1=4"]

 

Nerasta jokių įvykių. Pasinaudokite kitokiu filtru.