LSMU Studentų mokslinės draugijos (toliau – SMD) veikla. LSMU SMD būrelio Odos ir venerinių ligų sekcija (toliau – Būrelis) įkurtas 1999 m. (vadovas A. Petkevičius), nuo 2003 m. Būreliui vadovauja prof. S. Valiukevičienė.
Būrelio struktūra: būrelio mokslinis vadovas, pirmininkas ir būrelio nariai. Pagal LSMU SMD nuostatas reglamentuojančias būrelio veiklą kasmet Būrelio narių balsavimu renkamas Būrelio pirmininkas. Būrelyje vystomos mokslinės idėjos ir auginama motyvacija būsimų gydytojų dermatovenerologų.
Pagrindinis Būrelio tikslas: skatinti ir plėtoti I–VI kurso medicinos studentų mokslinę bei praktinę veiklą odos ir venerinių ligų srityse.
2006 m. sukurta nauja Būrelio internetinė svetainė ir autentiškas logotipas (autoriai – Indrė Šutaitė, Gryta Laurynaitytė–Kurklietė). Būrelio skiriamasis ženklas – marškinėliai su logotipu. Nuo 2010 m. Būrelis turi internetinę skiltį LSMU SMD puslapyje http://www.smd.lt. 2014 m. sukurtas būrelio veiklą reprezentuojantis stendas (autoriai – Giedrė Mickevičiūtė, Reda Žilinskienė). Nuo 2015 m. būrelio nariai dalyvauja EMSA (European Medical Students Association) veikloje. Kartą per mėnesį vyksta Būrelio narių susirinkimai, pristatomi įdomūs klinikiniai atvejai, literatūros apžvalgos ir mokslinių darbų pranešimai, rengiami jungtiniai SMD būrelių susirinkimai. Visi Būrelio nariai turi mokslinius vadovus, kurie padeda organizuoti mokslinę veiklą: ruošti pranešimus, mokslinius darbus, straipsnius. Būrelyje nuo 2015 m. organizuojami praktiniai mokymai (trichogramos, biopsijos, dermatoskopijos), kartu su kitais SMD būreliais surengta Jungtinė mokslo stovykla „Melanoma“. Kasmet nariai dalyvauja SMD universitetų mugėje, kurioje pristatoma visuomenei aktuali Būrelio veikla ir informacija apie odos ligas. Būrelio nariai turi galimybę atlikti vasaros praktiką LSMU ligoninės Kauno klinikų (toliau – LSMUL KK) Odos ir venerinių ligų klinikoje (2015 m. vasarą – 11 studentų). Nuo 2016 m. sausio mėn. Būrelio nariai, nuo studijų laisvu laiku, atlieka budėjimus LSMUL KK Odos ir venerinių ligų klinikoje. Kiekvienais metais Būrelio nariai pristato mokslinius darbus LSMU SMD organizuojamose respublikinėse ar tarptautinėse studentų mokslinėse konferencijose.
Būrelio veikla apibendrinama metinėse ataskaitose.

Facebook grupė

Būrelio mokslinė vadovė
Prof. Skaidra Valiukevičienė

[php snippet=2 param="var1=46"]

 

Nerasta jokių įvykių. Pasinaudokite kitokiu filtru.