Neurologijos būrelis priklauso LSMU SMD. Būrelio veikloje savanoriškai dalyvauja LSMU studentai, besidomintys neurologija ir neuromokslais. Būrelio tikslai:

1) Skatinti aktyvų dalyvavimą mokslinėje veikloje bei ugdyti mokslinio darbo įgūdžius
2) Gilinti teorines neurologijos ir neuromokslų žinias
3) Lavinti praktinius įgūdžius tiriant ligonius

Būrelio susirinkimai vyksta kartą per mėnesį LSMUK Neurologijos klinikos didžiojoje auditorijoje. Jų metu skaitomi teoriniai pranešimai, nagrinėjami klinikiniai atvejai ir tobulinami ligonių tyrimo įgūdžiai. Taip pat suteikiama informacija apie artimiausius renginius besidomintiems neurologija. Būrelio nariai, vadovaujami patyrusių Neurologijos klinikos dėstytojų, įsisavina mokslinių tyrimų pagrindus bei vykdo mokslinius tyrimus, ruošia pranešimus SMD konferencijoms bei skelbia straipsnius medicininės mokslinės literatūros leidiniuose. Studentams, parengusiems mokslinius darbus, atitinkančius SMD mokslinių darbų vertinimo kriterijus, skiriami papildomi balai stojant į specialybių rezidentūros programas.

Būrelio el. paštas: neuro_mokslai@googlegroups.com
Google grupė
Facebook grupė

Būrelio mokslinis vadovas
Dr. Vaidas Matijošaitis

[php snippet=2 param="var1=48"]

 

Nerasta jokių įvykių. Pasinaudokite kitokiu filtru.