Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studentų mokslinė draugijos (LSMU SMD) Intensyviosios terapijos būrelis vienija studentus, besidominčius gydytojo Anesteziologo – reanimatologo specialybe, Intensyviosios terapijos klinikos veikla bei įvairiausių kritinių būklių diagnostika ir gydymo principais.
Nors klinikos istorija prasideda dar 1975 m., tačiau tik 1997 m. vykdytos profilinių klinikų reorganizacijos metu Intensyviosios terapijos klinika tapo savarankišku padaliniu. Tuo pat metu įkurtas ir SMD Intensyviosios terapijos būrelis. Būrelio mokslinė vadovė nuo pat jo įsteigimo yra prof. Dalia Adukauskienė.

Intensyviosios terapijos būrelis veiklą vykdo keliomis kryptimis:

Reguliariai organizuojami būrelio susirinkimai, kuriuose studentai, remdamiesi naujausia moksline literatūra, pristato pranešimus aktualia tematika bei įdomius klinikinius atvejus. Organizuojami ir jungtiniai susirinkimai su kitais būreliais, o pristatę pranešimus studentai gauna pažymėjimus.
Būrelio nariai kartu su klinikos gydytojais atlieka mokslinius darbus, kuriuos kasmet pristato įvairiose Lietuvos bei tarptautinėse konferencijose. Be to, ruošia ir skelbia publikacijas medicininiuose žurnaluose.
Būrelio nariai turi galimybę išklausyti svečių paruoštus pranešimus bei dalyvauti seminaruose. Organizuojami mokymai apie įvairias invazines, dažniau naudojamas manipuliacijas (arterinio kraujo paėmimas ir kraujo dujų tyrimo atlikimas, centrinės venos punkcijos ir kateterizacijos atlikimo metodika, dirbtinės plaučių ventiliacijos naudojimas, gaivinimo algoritmų praktikavimas su manekenais ir kita).
Būrelio nariai gali budėti LSMUL KK Centrinės reanimacijos skyriuje ir patys susipažinti su gydytojo Anesteziologo – reanimatologo darbo specifika. Susidomėję kritinių būklių valdymu, turi galimybę atlikti vasaros praktiką klinikoje.
Nuo 2014 m. būrelio aktyvo iniciatyva pradėti organizuoti Pasaulinei sepsio dienai paminėti skirti renginiai – kasmetinė konferencija, šachmatų turnyras „Pasuk galvą – išgelbėk gyvybę“, kraujo donorystės akcija, pranešimai gydytojų susirinkimų metu, protmūšis bei skrajutės, straipsniai įvairiuose leidiniuose. Šiomis priemonėmis siekiama šviesti visuomenę bei skatinti gydytojų susidomėjimą šia, daugybę gyvybių nusinešančia, liga. Į šiuos renginius stengiamasi įtraukti ir kitus būrelius, bendradarbiaujama su VU MF SMD Anesteziologijos ir reanimatologijos būreliu.
LSMU SMD organizuotose Būrelių kovose 2014/ 2015 m.m. Intensyviosios terapijos būrelio komanda užėmė I-ąją vietą.
Būrelio nariai turi galimybę dalyvauti Lietuvos intensyviosios terapijos draugijos konferencijose.

Prie būrelio veiklos prisijungti kviečiame visų kursų LSMU studentus, kurie domisi kritinių būklių diagnostika bei jų valdymu!

Facebook grupė

Būrelio mokslinė vadovė
Prof. Dalia Adukauskienė

[php snippet=2 param="var1=18"]

 

Nerasta jokių įvykių. Pasinaudokite kitokiu filtru.